Inloggen

Basisschool Oostelijke Eilanden

 

Beste ouder, leerkracht,

 

Op 7 maart jl. heeft de MR vergaderd.

 

Deze keer heeft de MR ingestemd met het voorstel van de directeur om Leerkracht schaal B (LB) functies vacant te stellen voor ICT en voor onderbouw coördinator (voor middenbouw en bovenbouw bestaat die al). 

 

Daarnaast heeft Nicole Slegers, voorzitter OR, toegelicht hoe de OR stappen zet om steeds reeler te begroten. Doel is dat duidelijk is wat aan activiteiten besteed kan worden en geen onnodige reserves worden opgebouwd.

Van een deel van de huidige reserve is het voorstel dat de OR dat beschikbaar stelt aan de school om een gezamenlijk kunstwerk te maken met kinderen en leerkrachten, begeleid door kunstenaars en de werkgroep Kunst & Cultuur (KuCu)/ bevo leerkracht. Het kunstwerk zal in de vorm van community art tot stand komen. Het moet verbindend werken. In de schoolpraktijk zal dit in de vorm van een schoolbreed thema terugkomen. Het is belangrijk dat kinderen later met plezier terugdenken aan het proces. De KuCu zal hier verder het voortouw in nemen.

Tot slot bleek ook onbekendheid met de budget mogelijkheden van de OR voor leerkrachten. De leerkrachten die betrokken zijn bij de OR zullen via de bouwvergaderingen collega's informeren.

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder