Inloggen

Basisschool Oostelijke Eilanden

 

Beste ouder, verzorger, leerkracht,

 

De MR heeft tijdens de vergadering van 11 april jl. niet ingestemd met de documenten die daarvoor waren aangeboden.

 

Het betreft het Protocol positieve groepsvorming, Beleidsplan van pesten, Stappenplan gewelddadig gedrag en het TSO beleidsplan.

Op alle 4 de documenten waren kleine, maar fundamentele punten om nog aan te passen. 

 

De belangrijkste algemene feedback is dat er bij alle protocollen gestart dient te worden met een inleiding/overkoepelend verhaaltje die de context schetst waarbinnen het individuele protocol gezien moet worden en de plek die het inneemt binnen die context. Het moet duidelijk zijn dat een protocol nooit op zichzelf staat, maar binnen het geheel van de protocollen/regels/stappenplannen toegepast kan worden.

Ook moet duidelijk omschreven zijn wanneer een protocol wordt toegepast, door wie, melt welke betrokken partijen en hoe met die partijen gecommuniceerd wordt.

Verder is het advies om versiebeheer op de protocollen toe te passen.

 

Daarnaast zijn per document een aantal punten weergegeven ter verduidelijking van het protocol en/of de leesbaarheid.

 

De verwachting is dat na volgende vergadering, de aanpassingen zijn doorgevoerd en de documenten goedgekeurd zullen worden. Dan zullen we de documenten bijvoegen bij het nieuwsbericht en zal de directie de nieuwe versie van deze protocollen op de website plaatsen.

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder