Inloggen

Basisschool Oostelijke Eilanden

 

Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,

Dinsdag 11 april a.s. heeft de MedezeggenschapsRaad (MR) vergadering.

bijgevoegd vind je de agenda.

 

Deze keer staan op de agenda 3 documenten waar de leerkrachten van de MR instemmingsrecht voor hebben:

 

1. Protocol positieve groepsvorming

Dit gaat over de reguliere werkwijze voor het positief bevorderen van de groepsvorming en het sociale klimaal in de groep.

Het doel hiervan is de groepsmentaliteit op een hoger plan brengen, zodat negatief gedrag voorkomen wordt.

 

2. Beleidsplan aanpak van pesten

Dit plan gaat over de werkwijze om preventief pesten te voorkomen en hoe te handelen als een melding van pesten van een kind, ouder en/ of anderen wordt ontvangen.

 

3. Stappenplan gewelddadig gedrag

Dit plan gaat over hoe de school handelt als een leerling gewelddadig gedrag laat zien, waarmee het een gevaar voor zichzelf en de omgeving is en/of het onderwijs in de klas ernstig verstoort.

 

Daarnaast staat het bijgewerkte Beleidsplan TSO opnieuw op de agenda, nadat is bijgewerkt op basis van het commentaar uit onze vergadering van 11 november jl.

 

Tot slot evalueren we met de leerkrachten hun ervaringen met de gesprekkencyclus van Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), functionering en beoordeling (dit hebben we vanuit de vorige vergadering doorgeschoven)

 

Als je vooraf vragen of opmerkingen hebt, horen wij het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Danielle Michels (leerkracht 1/2A, 1/2D)
Petra Oortgijsen (leerkracht 8C)
Lingly Muller (leerkracht 4A, 5B)
Elske Neus (leerkracht 1/2D)
Natasha Fazili van Zand (ouder van Pari (3C), Juna (8B)en Zhila (6A))
Roel Pieters (ouder van Anna (5A))

Aart Helder (ouder van Camiel (4C)
Claudia Beemster (ouder van Joran (8C) en Milo (5B))