Inloggen

Basisschool Oostelijke Eilanden

 
 

Beste ouder, verzorger, leerkracht,

 

De MR heeft tijdens de vergadering van  9 mei jl. positief geadviseerd over het formatieplan voor 2017-2018.

Het advies over de vakantieregeling 2017-2018 is uitgesteld naar volgende vergadering, omdat met de geldende eisen en de bestaande wensen geen van de 3 scenario's praktisch uitvoerbaar bleek volgend schooljaar.

 

Verder hebben we tijdens de vergadering de inventarisatie van traktaties besproken (zie bijgevoegd). Regelmatig komt het voor dat er snoep wordt getrakteerd. Op het moment van aanbieden is het lastig / onaardig om de traktatie te weigeren. Vaak wordt deze traktaties dan mee naar huis gegeven, waar ouders het dan lastig vinden om uit te leggen dat hun kind dit niet mag eten terwijl het in de klas wel is uitgedeeld. Idealiter is vooraf helder welke traktaties gewenst zijn en dat een ieder zich daaraan houdt.

Natasha en Elske komen hiervoor met ideeen die we de volgende vergadering bespreken en aan de directie zullen geven.

Als jij hiervoor ook ideeen hebt, horen we dat graag!

 

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Natasha Fazili van Zand

Petra Oortgijsen

Lingly Muller

Elske Neus

Danielle Michels

Claudia Beemster

Roel Pieters

Aart Helder

 
 
 
Loading...