Inloggen

Basisschool Oostelijke Eilanden

 

Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,

Dinsdag  9 mei a.s. heeft de MedezeggenschapsRaad (MR) vergadering.

bijgevoegd vind je de agenda.

 

Deze keer staan op de agenda 2 punten waar de MR over adviseert:

 

1. Formatieplan 2017 - 2018

Dit gaat over het voorstel voor de verdeling van onderwijsuren en ondersteunende uren volgend schooljaar.

We hebben het dan over de uren voor gymastiek, Interne Begeleiding (IB), bouwcoördinatoren, beeldende vorming, administratieve/conciërge taken, ICT, TussenSchoolse Opvang (TSO) en directie.

Het voorstel van de directie is om de huidige verdeling (bijna) onveranderd te laten voor volgend jaar.

 

2. Regeling vakantie 2017 - 2018

De directie heeft voor volgend jaar drie scenario's voor vakantie's en lesvrije dagen opgesteld. Bij alle drie de scenario's wordt invulling gegeven aan de verschillende belangen:

- voor kinderen voldoende rustpunten in het jaar 

- voor leerkrachten voldoende ruimte om zaken voor te bereiden onder werktijd

- voor ouders zo weinig mogelijk vrije dagen waarop aparte opvang geregeld moet worden en de mogelijkheid om buiten het hoogseizoen een (korte) vakantie te organiseren

De scenario's verschillen met name in de duur van de meivakantie (1 of 2 weken) en wel/geen juni vakantie

 

Daarnaast bespreken we ook de volgende zaken:

- Hoe loopt de afspraak van 'gezonde traktaties' in de praktijk?

- Het bespreekbaar maken van seksualiteit in de onderbouw (n.a.v. de aanwezigheid van Natasha, MR lid, bij een onderbouwvergadering over dit onderwerp)

- Hoe de 3-jaarlijkse-gesprekkencylclus (van beoordelen, functioneren, plannen) gewaardeerd wordt door de leerkrachten op de BOE

 

Als je vooraf vragen of opmerkingen hebt, horen wij het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Danielle Michels (leerkracht 1/2A, 1/2D)
Petra Oortgijsen (leerkracht 8C)
Lingly Muller (leerkracht 4A, 5B)
Elske Neus (leerkracht 1/2D)
Natasha Fazili van Zand (ouder van Pari (3C), Juna (8B)en Zhila (6A))
Roel Pieters (ouder van Anna (5A))

Aart Helder (ouder van Camiel (4C)
Claudia Beemster (ouder van Joran (8C) en Milo (5B))